امکان جداسازی ضرایب مجلات در دانشگاه مازندران
 
امکان جداسازی ضرایب مجلات
امکان جداسازی ضرایب مجلات بر اساس آیین‌نامه‌های گرنت، ترفیع و پایه‌های تشویقی در دانشگاه مازندران از طریق وب سرویس فراهم شد. این امکان درصورت تمایل هریک از دانشگاه‌ها قابلیت اجرا و پیاده‌سازی را دارد.
 
 

سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدیریت آسان تمامی فعالیت‌های پژوهشی شما

امکانات سامانه

سامانه مدیریت محتوای ژیرو

ساخت ساده و سریع، سایت و پرتال‌های سازمانی

بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و فنی

بر اساس استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا

امکانات سامانه

سامانه ژیرو کنفرانس

ساماندهی یکپارچه

کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رخدادها

امکانات سامانه

سامانه مدیریت امور ادارات

وزارت آموزش و پرورش

شرکت آب و فاضلاب

صندوق بیمه کشاورزی اداره کار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتر
COPYRIGHT © 2006-2021 Jiro. All rights reserved