تم جدید سایت دانشگاه جیرفت بر روی سامانه مدیریت محتوای ژیرو راه اندازی شد
 
تم جدید سایت دانشگاه جیرفت با استفاده از امکانات و بستر سامانه مدیریت محتوا ژیرو (JiroCMS) به عنوان نمونه‌ی به روز از طراحی‌های واکنش‌گرا (Responsive) بر روی وب بارگذاری گردید.
طراحی تم جدید سایت دانشگاه جیرفت در بهمن ماه سال 95 شروع شد، و پس از ارزیابی‌ و تاییدی نهائی، پیاده سازی آن بر بستر سامانه مدیریت محتوای ژیرو تا آخر سال 95 به پایان رسید که نمونه‌ی به روز از طراحی‌های واکنش‌گرا است. انتقال داده، تغییرات و مرتب سازی محتوا در فروردین ماه 96 انجام و بر روی آدرس ujiroft.ac.ir قابل مشاهده است.
 
 

سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدیریت آسان تمامی فعالیت‌های پژوهشی شما

امکانات سامانه

سامانه مدیریت محتوای ژیرو

ساخت ساده و سریع، سایت و پرتال‌های سازمانی

بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و فنی

بر اساس استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا

امکانات سامانه

سامانه ژیرو کنفرانس

ساماندهی یکپارچه

کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رخدادها

امکانات سامانه

سامانه مدیریت امور ادارات

وزارت آموزش و پرورش

شرکت آب و فاضلاب

صندوق بیمه کشاورزی اداره کار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتر
COPYRIGHT © 2006-2021 Jiro. All rights reserved