برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت محتوای دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
کارگاه آموزشی سامانه مدیریت محتوای وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دانشکده پزشکی این دانشگاه در حال برگزاری است.
کارگاه آموزشی سامانه مدیریت محتوای وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دانشکده پزشکی این دانشگاه در حال برگزاری است. این کارگاه یکشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح به صورت تئوری و عملی برای مدیران بخشهای مختلف دانشگاه برگزار می‌گردد.
 
 

سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدیریت آسان تمامی فعالیت‌های پژوهشی شما

امکانات سامانه

سامانه مدیریت محتوای ژیرو

ساخت ساده و سریع، سایت و پرتال‌های سازمانی

بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و فنی

بر اساس استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا

امکانات سامانه

سامانه ژیرو کنفرانس

ساماندهی یکپارچه

کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رخدادها

امکانات سامانه

سامانه مدیریت امور ادارات

وزارت آموزش و پرورش

شرکت آب و فاضلاب

صندوق بیمه کشاورزی اداره کار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتر
COPYRIGHT © 2006-2021 Jiro. All rights reserved