استقرار سامانه پژوهشی ژیرو در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، همزمان با هفته پژوهش 94 در استانها
 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری های سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، همزمان با آغاز هفته پژوهش، از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو رونمایی می نماید.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، همزمان با آغاز هفته پژوهش، از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو رونمایی می نماید. و مقرر گردید، همچون دیگر دانشگاه هایی که از سامانه پژوهشی ژیرو، جهت مدیریت فعالیت ها و گردش کارهای پژوهشی خود استفاده می کنند، تمامی امور پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پژوهشی ژیرو انجام شود.
 
 

سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدیریت آسان تمامی فعالیت‌های پژوهشی شما

امکانات سامانه

سامانه مدیریت محتوای ژیرو

ساخت ساده و سریع، سایت و پرتال‌های سازمانی

بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و فنی

بر اساس استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا

امکانات سامانه

سامانه ژیرو کنفرانس

ساماندهی یکپارچه

کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رخدادها

امکانات سامانه

سامانه مدیریت امور ادارات

وزارت آموزش و پرورش

شرکت آب و فاضلاب

صندوق بیمه کشاورزی اداره کار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتر
COPYRIGHT © 2006-2021 Jiro. All rights reserved