راه اندازی سامانه پژوهشی ژیرو در پژوهشکده زن و خانواده قم
 
سامانه پژوهشی ژیرو در پژوهشکده زن و خانواده قم راه اندازی شد.
پژوهشکده زن و خانواده قم به لیست مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو پیوست. طی مزاکرات انجام شده توسط شرکت نوین‌پرداز ژیرو و پژوهشکده زن و خانواده قم، این پژوهشکده، سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو را برای مدیریت فعالیت‌های پژوهشی خود، خریداری نمود.