برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 
دوره آموزشی نحوه استفاده از سامانه مدیریت امور پژوهشی شرکت نوین پرداز ژیرو در 2 روز متوالی و در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار که یکی از دانشگاه های تخصصی و قطب آموزش و پژوهش صنعت دریانوردی و علوم دریایی ایران و خاورمیانه می‌باشد، به تازگی به لیست مشتریان شرکت نوین پرداز ژیرو پیوسته است.
این دانشگاه با خریداری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو تمام فعالیت ها، امور پژوهشی و مقالات خود را بر بستر این سامانه مدیریت خواهد‌کرد.
در تاریخ 15 و 16 مهرماه 96 کارگاه آموزشی این سامانه با حضور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر رسول دامنی، مدیر امور پژوهشی جناب آقای دکتر مرتضی ضیاءالدینی و کارشناسان امور پژوهشی، در سالن اجتماعات دانشگاه چابهار برگزار‌شد.
در این دوره آموزشی 2 روزه جناب آقای مهندس اهون رادی که جزو مدیران ارشد شرکت نوین پرداز ژیرو می‌باشد به آموزش و نحوه‌ی استفاده از این سامانه پرداخت.