بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از شرکت نوین پرداز ژیرو در بیست و چهارمین نمایشگاه هفته پژوهش
 
چهارشنبه 22 آذرماه، جناب آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم عتف و معاونین ایشان با حضور در غرفه پارک علم و فناوری کردستان از شرکت نوین پرداز ژیرو در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار بازدید به عمل آورد.
چهارشنبه 22 آذرماه، جناب آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم عتف و معاونین ایشان با حضور در غرفه پارک علم و فناوری کردستان از شرکت نوین پرداز ژیرو در نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری و فن بازار بازدید به عمل آورد. در این بازدید، این شرکت به معرفی سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی ژیرو 2022 پرداخت. نکته حائز اهمیت در این بازدید، ارائه کارنامه پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و گرنت‌های اخذ شده ایشان در این سامانه بود.