بازدید جناب آقای دکتر رحمانی از طرف دانشگاه علم و صنعت از شرکت نوین پرداز ژیرو مستقر در غرفه پارک علم و فناوری کردستان
 
جناب آقای دکتر رحمانی عضو هئیت‌علمی دانشگاه علم و صنعت از شرکت نوین پرداز ژیرو بازدید کردند.
دکتر رحمانی عضو هئیت‌علمی دانشگاه علم و صنعت از شرکت نوین پرداز ژیرو بازدید کردند. در این بازدید، سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 توسط مهندس طاهرنژادیانی مدیر محصول این شرکت ارائه شد.