بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم و معاون محترم فناوری و نوآوری از شرکت نوین پرداز ژیرو مستقر در غرفه پارک علم و فناوری کردستان
 
در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، جناب آقای دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، جناب آقای دکتر محمدعلی نژاد، معاون محترم فناوری و نوآوری و دکتر زراسوندی مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت عتف از شرکت نوین پرداز ژیرو، مستقر در غرفه پارک علم و فناوری کردستان در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار که دوشنبه 20 آذر در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد بازدید نمودند.