اضافه شدن امکان جدید حق‌التشویق به سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022
 
اضافه شدن امکان جدید حق‌التشویق به سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022
به اطلاع می‌رساند با توجه به توسعه روزانه سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022توسط تیم فنی این شرکت و نیاز مشتریان به حق‌التشویق مقالات به صورت سیستمی، امکان جدیدی با عنوان حق‌التشویق مقالات به سامانه پژوهشی اضافه شده است که مشتریان می‌توانند در صورت نیاز درخواست خود را جهت راه‌اندازی این ماژول با توجه به آیین‌نامه مربوطه ارسال نمایند. در حال حاضر دانشگاه کردستان، مازندران، اراک و مرکز آموزش عالی محلات از این امکان در سامانه استفاده می‌کنند.