توسعه ماژول ترفیعات در سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022
 
با توجه به اینکه هر عضو هیئت‌علمی شاغل، در ازای انجام یک سال خدمات آموزشی و پژوهشی قابل قبول و کسب حداقل امتیاز مندرج در آیین‌نامه‌ی دانشگاه، از یک پایه ترفیع بهره‌مند می‌شود، ماژولی با عنوان ترفیعات در سامانه برای ثبت درخواست ترفیع شخص هیئت‌علمی ایجاد شده است.
از امکانات این ماژول می‌توان به انتخاب نوع ترفیع (سالانه و تشویقی) با توجه به بندهای آیین‌نامه و سوخت امتیاز سیستمی توسط خود هیئت‌علمی و در برخی موارد توسط کارشناس ترفیع اشاره کرد. گردش کار هر نوع ترفیع با توجه به گردش کاری که در آیین‌نامه مصوب دانشگاه می‌باشد، قابل پیاده‌سازی خواهد بود و اعضای هر شورا با توجه به بررسی‌ها می‌توانند نقطه نظر خود را در شوراهای مربوطه اعلام نمایند. درحال حاضر دانشگاه‌های کردستان، مازندران، سید جمال‌الدین اسدآبادی و مرکز آموزش عالی بوئین زهرا از این ماژول در سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 استفاده می‌کنند.