برگزاری جلسه حضوری معرفی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
دانشگاه بوعلی سینا جلسه حضوری جهت معرفی و آموزش استفاده از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 را از شرکت درخواست کردند و در این جلسه سه همکار فنی شرکت نوین پرداز ژیرو برای معرفی سامانه به این دانشگاه رفتند.
دانشگاه بوعلی سینا جلسه حضوری جهت معرفی و آموزش استفاده از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 را از شرکت درخواست کردند و در این جلسه سه همکار فنی شرکت نوین پرداز ژیرو برای معرفی سامانه به این دانشگاه رفتند. این جلسه در تاریخ 26 تیر ماه 1402 با حضور جناب آقای دکتر منصوری‌زاده، مدیر آی‌تی، جناب آقای دکتر سخایی‌نیا، عضو هیئت‌علمی، سرکار خانم صالحی، کارشناس پژوهشی و سه کارشناس فنی ژیرو، در مورد سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو با هدف معرفی سامانه و اعلام ویژگی‌ها و برتری‌های آن نسبت به نسخه قبلی، جهت انتقال این دانشگاه به این نسخه از سامانه تشکیل شد. شروع به کار تیم فنی ژیرو منوط به پاسخ نهایی این دانشگاه جهت پذیرش یا عدم پذیرش این انتقال است.