سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022
 
شرکت نوین پرداز ژیرو با توجه به نیازمندی‌های جدید مشتریان و برای بهبود عملکرد و سرعت سیستم پژوهشی تصمیم به ارائه‌ی نسخه جدید از سامانه گرفت.
شرکت نوین پرداز ژیرو با توجه به نیازمندی‌های جدید مشتریان و برای بهبود عملکرد و سرعت سیستم پژوهشی تصمیم به ارائه‌ی نسخه جدید از سامانه گرفت. با بزرگتر شدن سیستم، مدیریت و کارشناسان فنی شرکت برآن شده‌اند که تحول جدیدی در محصول خود داده و همزمان با پیشرفت تکنولوژی، بازنویسی و تولید مجدد سامانه را آغاز کنند. هدف از این پروژه بهبود و یکپارچه‌سازی کدهای سیستم بوده و تا حد ممکن فرایندهایی که قابلیت همگانی شدن را دارند در یک پکیج در دسترس تمامی مشتریان قرار گیرد. لذا در اوایل سال 1400 پروژه جدید آغاز شد و پس از تحلیل و گردآوری فرایندهای مختلف از مشتریان، تصمیم بر ایجاد یک سامانه‌ی پویا، جامع و هماهنگ با آخرین تکنولوژی‌های روز نرم‌افزاری شد. فرایندها و عملیات اصلی اکثر دانشگاه‌ها بر اساس به‌روش‌ها پیاده‌سازی شده و سامانه به صورت منسجم و یکپارچه برای تمامی مشتریان قابل پیاده‌سازی خواهد بود. در حال حاضر چندین مشتری از مشتری‌های قدیمی و جدید، نسخه جدید سامانه را با نام "سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022" خریداری کرده‌اند.