مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به لیست مشتری‌های ژیرو پیوست
 
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا نسخه جدید سیستم پژوهشی را با عنوان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 خریداری کرد.
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان دومین دانشگاه دولتی زیرمجموعه آموزش عالی پس از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) واقع در استان قزوین، شهرستان بوئین زهرا با 2رشته، 48 دانشجو و بدون عضو هیئت علمی در سال 1390 شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر این دانشگاه دارای بیش از45عضو هیات علمی،16رشته در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در برخی رشته‌ها و همچنین بیش از3000دانشجو می‌باشد این مرکز در آذرماه 1401 با خریداری نسخه جدید سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو به لیست مشتری‌های این شرکت اضافه شد.