مرکز آموزش عالی محلات به لیست مشتریان ژیرو پیوست
 
مرکز آموزش عالی محلات به یکی از مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو اضافه شد
مرکز آموزش عالی محلات واقع در استان مرکزی، شهرستان محلات، در مهرماه 1391 شروع به فعالیت نمود. این مرکز در ابتدا دارای سه رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع و علوم کامپیوتر بود و در حال حاضر دارای پنج رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و علوم کامپیوتر و 15 نفر عضو هیئت علمی است. مرکز آموزش عالی محلات در آذرماه 1401 به لیست مشتری‌های این شرکت اضافه شد.