دیدار دکتر صادقی، رئیس دانشگاه کردستان، با کارمندان شرکت نوین پرداز ژیرو
 
دکتر صادقی با جمعی از هیئت‌علمی‌های دانشگاه کردستان به شرکت ژیرو آمدند و نشست صمیمی با همکاران ژیرو داشتند.
دکتر صادقی اولین مدیر پژوهشی سطح کشور که در سال 87 با حمایت از شرکت نوین پرداز ژیرو، اولین قرارداد مربوط به خریداری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو را بسته است، با جمعی از هیئت‌علمی‌های دانشگاه کردستان برای آشنایی با همکاران ژیرو و محصولات جدید به شرکت آمدند.