بازدید معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم از شرکت نوین‌پرداز ژیرو
 
معاون امور زنان و خانواده کشور، دکتر انیسه خزعلی، جمعه 17 تیرماه 1401، از برخی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری با مدیریت بانوان کارآفرین بازدید کرد.
در این بازدید، شرکت نوین‌پرداز ژیرو اولین میزبان دکتر خزعلی بود و گفت‌وگویی صمیمانه‌ با مدیرعامل شرکت نوین‌پرداز ژیرو ،مهندس خدیجه یزدان‌پناه، در رابطه با اهداف و برنامه‌های دولت سیزدهم درخصوص حمایت از ایده‌های نوآورانه و اشتغال‌آفرینی بیشتر برای بانوان داشتند. در این گفت‌وگو، مهندس یزدان‌پناه درخصوص برنامه‌ها و اهداف و دغدغه‌های شرکت مطالبی را بیان کردند که دکتر خزعلی حمایت خود را نسبت به رفع مسائل و دغدغه‌ها ابراز کردند.