برگزاری جلسه جهت تبیین اهداف و برنامه‌های سال 1400 با مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی
 
برگزاری جلسه جهت تبیین اهداف و برنامه‌های سال 1400 با مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی
در تاریخ 15 شهریور 1400 جهت تبیین اهداف، استراتژی و برنامه‌های لازم درخصوص توسعه سامانه‌ی صندوق بیمه کشاورزی جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نوین‌پرداز ژیرو و مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی، دکتر حسن‌نژاد قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، مهندس سعیدی عضو هیئت‌مدیره، دکتر سجادی مدیر امور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری، مهندس ضیاء رئیس اداره کل فناوری و اطلاعات و مهندس حبیبی مدیر ارشد سامانه برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس فرهاد یزدان‌پناه به عنوان مدیر پروژه در رابطه با فعالیت‌ها و کارهای مربوط به توسعه سامانه صندوق بیمه کشاورزی که در دست اقدام است، گزارشاتی را ارائه دادند که نظرات مثبت حاضرین در جلسه را جلب کرد.
در ادامه مهندس اهون رادی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت ژیرو، مسائلی که مربوط به نگرانی‌ها و مخاطرات پروژه مطرح است را شرح داده و روش‌هایی برای پیشگیری و مقابله با این دسته از خطرات ارائه دادند.
در جلسه، آقای دکتر حسن‌نژاد، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی، نظرات و پیشنهاداتی را اعلام و آقای مهندس سعیدی و آقای دکتر سجادی نظرات مثبت خود را نسبت به اقدامات انجام شده برای توسعه سامانه مطرح نمودند.
خوشبختانه ناظر پروژه و تمامی حاضرین در جلسه نظرات بالا و نزدیک به صد در صدی خود را نسبت به عملکرد شرکت نوین‌پرداز ژیرو در این پروژه را اعلام کردند و باعث افتخار شرکت ژیرو است که تمایل به ادامه همکاری توسط تک‌تک اعضای جلسه به صورت دوطرفه اعلام شد.
در پایان جلسه، از طرف شرکت نوین‌پرداز ژیرو لوح تقدیر و هدیه‌ای به سرکار خانم مهندس فریبا حبیبی، مدیر ارشد سامانه، تقدیم گردید.