دورهمی و گفت‌و‌گو حول پیشرفت فعالیت‌های شرکت
 
دورهمی و گفت‌و‌گو حول پیشرفت فعالیت‌های شرکت با حضور مدیرعامل، سرکار خانم یزدان‌پناه
روز سه‌شنبه، 1400/05/05، جلسه‌ای به صورت دورهمی دوستانه بین اعضای شرکت ژیرو با حضور مدیرعامل شرکت، سرکار خانم یزدان‌پناه تشکیل گردید.
در این گفت‌و‌گو به بررسی پیشرفت فعالیت‌های شرکت در سه ماه گذشته پرداخته شد.