عید سعید قربان مبارک
 
عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد