بازدید رؤسای محترم انجمن‌های علمی بازاریابی ایران، اصفهان و کرمانشاه از شرکت نوین پرداز ژیرو
 
بیان توضیحات لازم در خصوص پروژه‌های موفق شرکت نوین پرداز ژیرو به مدیران محترم
در ادامه‌ی بازدید رؤسای محترم انجمن‌های علمی بازاریابی ایران (جناب آقای دکتر پرویز درگی)، اصفهان (جناب آقای پروفسور علی صنایعی) و کرمانشاه (جناب آقای دکتر سهراب دل‌انگیزان) از واحدهای فناور در پارک علم و فناوری کردستان، از شرکت نوین پرداز ژیرو نیز به عنوان واحد فناور موفق بازدید به عمل آمد.
در این بازدید، خانم یزدان‌پناه (مدیر داخلی شرکت نوین پرداز ژیرو)، توضیحاتی را در خصوص پروژه‌های موفق شرکت از جمله سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی، سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو و سامانه مدیریت محتوای ژیرو به سمع و نظرشان رساندند و به سؤالات ایشان پاسخ دادند.