حضور دکترعبدالساده نیسی در غرفه ژیرو در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار
 
دکترعبدالساده نیسی مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری وزارت علوم و دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، در چهارمین روز از نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار از غرفه نوین پرداز ژیرو بازدید نمود