آموزش امکانات جدید سامانه جامع بیمه کشاورزی توسط کارشناسان شرکت نوین پرداز ژیرو
 
دوره آموزشی امکانات جدید سامانه جامع بیمه کشاورزی با حضور مدیران ستادی و معاونین خدمات بیمه ای استان های صندوق بیمه کشاورزی کشور و مدیران شرکت نوین پرداز ژیرو برگزار شد.
این دوره آموزشی در تاریخ 16 مرداد 97 در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد. مهندس ابراهیم حسن نژاد(قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی)، مهندس تورج سعیدی(عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی)، دکتر ادیبی(سفیر و نماینده تام الاختیار کشور درویتنام)، مهندس اهون رادی(عضو هیئت مدیره نوین پرداز ژیرو) و مهندس فرهاد یزدان پناه(عضو هیئت مدیره نوین پرداز ژیرو) جزو افراد حاضر در این دوره آموزشی بودند. در این دوره آموزشی علاوه بر آموزش امکانات جدید سامانه جامع بیمه کشاورزی به سوالات مدیران صندوق بیمه و دیگر حضار پاسخ داده شد.