پیوستن دانشگاه نهاوند به لیست مشتریان ژیرو
 
دانشگاه نهاوند به لیست مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو اضافه شد.
در تاریخ 14 تیر 97 با آپلود سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو بر روی سرورهای دانشگاه نهاوند، این دانشگاه به لیست مشتریان شرکت نوین پرداز ژیرو اضافه شد.