انتقال دفتر شرکت نوین‌ پرداز ژیرو به ساختمان پارک علم و فناوری کردستان
 
باتوجە بە تجمیع شرکت‌های تحت حمایت پارک علم و فناوری کردستان در ساختمان مرکزی، شرکت نوین پرداز ژیرو نیز بە عنوان یکی از اولین شرکت‌های مورد تائید پارک علم و فناوری کردستان، و در راستای انسجام‌بخشی هر چە بیشتر بە فعالیت‌های خود، دفتر خود را انتقال داد.
باتوجە بە تجمیع شرکت‌های تحت حمایت پارک علم و فناوری کردستان در ساختمان مرکزی، شرکت نوین پرداز ژیرو نیز بە عنوان یکی از اولین شرکت‌های مورد تائید پارک علم و فناوری کردستان، و در راستای انسجام‌بخشی هر چە بیشتر بە فعالیت‌های خود، دفتر خود را انتقال داد. آدرس: سنندج، بهاران 2/17، میدان قانع، بلوار محمد زکریای رازی، ساختمان پارک علم و فناوری کردستان طبقه دوم، واحد 215 و 216 کد پستی: 39439 - 66177 شماره‌های تماس: 33730531-087، 33730532-087