بازدید رئیس نظام صنفی و نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان مرودشت از سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی
 
مهندس محمدمهدی برومندی نماینده مردم مرودشت و مهندس حسینی رئیس نظام صنفی این شهرستان از سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی بازدید کردند.
در تاریخ 16 بهمن‌ماه 96 و در ساختمان مرکزی بیمه کشاورزی کشور، آقایان مهندس حسینی رئیس نظام صنفی شهرستان مرودشت و مهندس محمدمهدی برومندی نماینده محترم مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با حضور مهندس حسن­‌نژاد قائم‌مقام، مهندس سعیدی عضو هیئت­‌مدیره و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی از سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی بازدید کردند.