گزارش تصویری حضور شرکت نوین پرداز ژیرو در سومین روز از هجدهمین نمایشگاه هفته‌ی پژوهش
 
گزارش تصویری حضور ژیرو در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، روز سوم، در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آذر ماه 96