افزایش ساعات کاری شرکت نوین‌ پرداز ژیرو
 
از پانزدهم آبان سال 1396 ساعات کاری شرکت نوین‌پرداز ژیرو از ساعت 8 الی 16 به 8 الی 20 افزایش می‌یابد. این تغییر ساعت در راستای افزایش سرعت و کیفیت خدمات و محصولات شرکت نوین‌پرداز ژیرو می‌باشد.