تقدیر از مدیرعامل شرکت نوین‌پرداز ژیرو، سرکار خانم یزدان‌پناه بعنوان داور رویداد تولید و انتشار محتوای دیجیتال در حوزه فرهنگی
 
برگزاری رویداد سه روزه راه‌اندازی کسب و کار با تولید و انتشار محتوای دیجیتال در حوزه فرهنگی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و انتخاب سرکار خانم یزدان‌پناه به عنوان داور این رویداد.
ماراتن تولید محتوای دیجیتال فرهنگی استان کردستان در یک دوره سه روزه در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و با حمایت شرکت آینده پژوهان ابر زندگی برگزارشد. در این استارتاپ ویکند که با هدف تجاری‌سازی و یافتن سرمایه‌گزار و حامی برای ایده‌هایی در زمینه تولید محتوای دیجیتال فرهنگی برگزار شد، از خانم مهندس یزدان‌پناه به عنوان یکی از سه داور این رویداد دعوت شد. این رویداد سه روزه در تاریخ 3، 4 و 5 آبان‌ ماه 96 با حضور مدیر کل پیام نور استان کردستان دکتر اسکندر مرادی، معاون امور اقتصادی و توسعه استانداری کردستان دکتر حسین فیروزی و آقایان رضا احمدیاری، سهراب حسین‌زاده و محمد حیدری بعنوان منتورها و خانم‌ها مهندس یزدان‌پناه، فهیمه ذبیح سلطانی و آقای دکتر فریدون احمدی به عنوان داوران به پایان رسید.