بروزرسانی وبسایت آزمایشگاه طبی تخصصی حسینی نسب سنندج
 
وبسایت آزمایشگاه حسینی نسب که جزو آزمایشگاه‌های برتر استان کردستان می‌باشد در تاریخ 96/4/20 بروزرسانی شد.
وبسایت جدید آزمایشگاه حسینی نسب سنندج که انجام کارهای آن از آبان 95 آغاز شده بود، با طراحی و تولید محتوای بروز، در تیرماه 96 بروزرسانی شد. آزمایشگاه حسینی نسب که یکی از مشتری‌های قدیمی شرکت نوین پرداز ژیرو می‌باشد و طراحی وب‌سایت قبلی خود را نیز به این شرکت سپرده بود، بار دیگر خواهان تولید وب‌سایتی جدید با طراحی و امکانات بروز شد.