برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو مستقر در دانشگاه جیرفت
 
در تاریخ 25 بهمن ماه، مدیران شرکت نوین پرداز ژیرو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو نمودند.
مدیران شرکت نوین پرداز ژیرو اقدام به برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ژیرو ویژه مدیران، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه جیرفت نمودند. این کارگاه در محل سالن اجتماعات دانشگاه جیرفت برگزار شد .