حضور شرکت ژیرو در کارگاه تجاری سازی فناوری و برندسازی
 
شرکت ژیرو در کارگاه یک روزه‌ی تجاری سازی فناوری و برندسازی که توسط جناب آقای دکتر سهراب دل انگیزان در محل پارک علم و فناوری کردستان برگزار شد شرکت نمود.
در روز پنج شنبه مورخ 95/11/21 پارک علم و فناوری کردستان کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری و برند سازی را در سالن اجتماعات خود برگزار نمود و از واحدهای فناور دعوت به عمل آورد.