آغاز به کار سامانه جامع بیمه‌گری کشاورزی کشور
پیرو همکاری‌های قبلی شرکت نوین پرداز ژیرو با صندوق بیمه کشاورزی کشور، سامانه جامع بیمه‌گری کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری کردستان، رسماً آغاز به کار نمود.
پیرو همکاری‌های قبلی شرکت نوین پرداز ژیرو با صندوق بیمه کشاورزی کشور، سامانه جامع بیمه‌گری کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری کردستان، رسماً آغاز به کار نمود. سامانه جامع بیمه‌گری کشاورزی، جهت بهره‌برداری مدیران و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی در تمامی سطوح کشور، استان و شعب شهرستان و همچنین کارگزاران در هفت زیر بخش اصلی در نظر گرفته شده است. این بخش‌ها شامل موارد زیر می‌باشد - بیمه گری - درخواست خسارت و ارزیابی - پرداخت غرامت - نظارت و ارزیابی - حسابداری - فنولوژی - پژوهش و تحقیقات در حال حاظر بخش‌های بیمه‌گری و درخواست خسارت و ارزیابی به مرحله‌ی بهره‌برداری رسیده و تا این لحظه در کمتر از بیست روز بیش از 82000 عدد بیمه‌نامه در سطح کشور از طریق این سامانه برای بهره‌برداران و ذی‌نفعان صادر و فعال شده است.