برگزاری کارگاه‌های آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه مازندران
 
اساتید و کارشناسان دانشگاه مازندران برای آشنایی با سیستم جدید مدیریت امور پژوهشی ژیرو مستقر در آن دانشگاه در یک کارگاه 3 روزه شرکت کردند.
جهت آشنایی و تسهیل استفاده‌ی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه مازندران، کارگاه‌های مختلفی در روزهای 12، 13 و 14 دی ماه 95 برگزار گردید که در این کارگاه‌ها چگونگی استفاده کاربران و مدیران محترم به طور مفصل توضیح داده شد و در پایان کارشناس ارشد شرکت به سوالات شرکت کنندگان پاسخ و راهنمائی‌های لازم را عنوان نمود.