گزارش تصویری روز چهارم حضور ژیرو در هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش
 
همانند سال‌های گذشته شرکت ژیرو در نمایشگاه هفته پژوهش در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران حضور دارد.