گزارش تصویری روز دوم حضور ژیرو در هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش
 
همانند سال های گذشته شرکت ژیرو در نمایشگاه هفته پژوهش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران حضور دارد.