پیوستن دانشگاه جیرفت به جمع مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو
 
پس از تبادل قرارداد همکاری، دانشگاه جیرفت با داشتن 75 عضو هیئت علمی، که کار آموزش دانشجویان و امور پژوهشی را بر عهده دارند به عنوان یکی دیگر از مشتریان شرکت نوین پرداز ژیرو، فعالیت‌های پژوهشی خود را بر بستر سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو، مدیریت خواهند نمود.
دانشگاه جیرفت با داشتن 75 عضو هیئت علمی، که کار آموزش دانشجویان و امور پژوهشی را بر عهده دارند. و با سابقه ی چاپ بیش از 300 مقاله علمی پژوهشی، ISI و ISC ، ارائه بیش از 500 مقاله در کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر داخلی و خارجی و اجرای بیش از 100 طرح تحقیقاتی و نیز کسب رتبه های ممتاز و آمار قبولی مطلوب دانشجویان این دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی، حاصل تلاش و اهتمام همکاران این مجموعه می باشد. این دانشگاه از هفته پژوهش 95 برای مدیریت فعالیت‌های پژوهشی خود از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو برخوردار گشته است.