آغاز به کار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در استانداری کردستان
 
پس از طراحی و استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان، جهت انجام فراخوان اولویت های سال 92 ایت سامانه عملیاتی گردید.
پس از طراحی و استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان، جهت انجام فراخوان اولویت های سال 92 ایت سامانه عملیاتی گردید. در این راستا پژوهشگران می توانند به لینک سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی استانداری کردستان بر روی پایگاه اصلی استانداری کردستان مراجعه نمایند.