حضور فروشگاه منتخب در وب، با همکاری شرکت نوین پرداز ژیرو
 
فروشگاه مبلمان اداری منتخب، وب سایت اصلی خود را مبتنی بر نرم افزار مدیریت محتوای ژیرو راه اندازی نمود.
فروشگاه مبلمان اداری منتخب، وب سایت اصلی خود را مبتنی بر نرم افزار مدیریت محتوای ژیرو راه اندازی نمود. وب سایت منتخب با بهره گیری از دستاوردهای تیم طراحی و واحد تولید شرکت نوین پرداز ژیرو، منطبق با استاندارهای موجود، طراحی، پیاده سازی و مستقر گردید (به صورت کاملا واکنش گرا) و فروشگاه منتخب به لیست مشتریان ژیرو و افتخارات همکاری این شرکت اضافه شد.