حضور مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در غرفه شرکت نوین پرداز ژیرو
 
تعدادی از مشتریان سامانه مدیریت امور پزوهشی ژیرو، روز شنبه 15 آذز ماه 93 همزمان با آغاز هفته پژوهش، در غرفه شرکت نوین پرداز ژیرو -واقع در نمایشگاهی که به مناسبت افتتاح مرکز رشد ict دانشگاه یزدان پناه صورت گرفته بود، حضور به هم رساندند.
تعدادی از مشتریان سامانه مدیریت امور پزوهشی ژیرو، روز شنبه 15 آذز ماه 93 همزمان با آغاز هفته پژوهش، در غرفه شرکت نوین پرداز ژیرو -واقع در نمایشگاهی که به مناسبت افتتاح مرکز رشد ict دانشگاه یزدان پناه صورت گرفته بود، حضور به هم رساندند. در این نمایشگاه که با حضور مدیران و فعالین حوزه پژوهش استان کردستان افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت، بزرگوارانی همچون، جناب آقای دکتر فیروزی، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان، جناب اقای دکتر سعیدی، رییس پارک علم و فناوری کردستان، جناب آقای مهندس افضلی، ریاست مرکز رشد پارک علم و فناوری، جناب اقای دکتراخلاقیان رییس دانشگاه کردستان، جناب اقای دکتر سلیمی معاون محترم پژوهشی دانشگاه کردستان، جناب اقای دکتر صادقی مدیر محترم پژوهشی دانشگاه کردستان، جناب اقای دکترقدیمی، رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جناب اقای دکتر رضاعی، معاون محترم پژوهشی دانشگاه کردستان، جناب آقای دکتر قربانی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای شهید یزدان پناه، و بسیاری دیگر از دست اندرکاران و مدیران حوزه پژوهش استان که از مشتریان سامانه پژوهشی ژیرو می باشند از غرفه شرکت نوین پرداز ژیرو بازدید نمودند..