تم و قالب صفحات خارجی سامانه پژوهشی تغییر کرد
 
تم جدید کاملاً به صورت واکنش گرا طراحی شده است. این به زبان ساده یعنی این که اندازه صفحه نمایش شما هر چه باشد (حتی به کوچکی صفحه نمایش موبایل) صفحات به صورت مطلوب برای شما نمایش داده خواهند شد.
تم جدید کاملاً به صورت واکنش گرا طراحی شده است. این به زبان ساده یعنی این که اندازه صفحه نمایش شما هر چه باشد (حتی به کوچکی صفحه نمایش موبایل) صفحات به صورت مطلوب برای شما نمایش داده خواهند شد. در ادامه برنامه های توسعه سامانه پژوهشی ژیرو، تیم طراحی و پیاده سازی این شرکت، ظاهر و خروجی صفحات این سامانه را با رنگ بندی جدید، و به صورت واکنشگرا طراحی و اجرا نمود. نمونه پیاده شده آن را میتوانید اکنون بر روی نسخه سامانه پژوهشی ژیرو در دانشگاه بوعلی سینا همدان مشاهده کنید.