داشبورد سامانه سابکا (سیستم الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران)
 
تولید و راه اندازی داشبورد مدیریتی سابکا توسط تیم فنی ژیرو
تولید و راه‌اندازی فاز اول داشبورد مدیریتی سابکا توسط تیم فنی ژیرو به پایان رسید. سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران(سابکا) مشتمل بر بخش های متنوعی است که از طریق تعدادی از زیرسیستم های اطلاعاتی خاص عملیات بیمه گری و همچنین با همکاری تعدادی از سیستم های اطلاعاتی موجود خدماتی را به ذینفعان ارائه می دهد. ذینفعان این سیستم شامل بیمه گذاران، کارگزاران صندوق بیمه، سیستم متمرکز و جامع بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی، کاربران ستادی و مدیران صندوق بیمه و بانک می باشند. داشبورد سابکا که توسط تیم فنی شرکت ژیرو، تولید شده است، به مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی ایران امکان بررسی و گزارشگیری و مانیتورینگ اطلاعات را در فرمت های و قالب های مختلفی ارائه میکند.