به روز رسانی و طراحی مجدد وب سایت پارک علم و فناوری کردستان
 
وب سایت پارک علم و فناوری کردستان با مشارکت شرکت نوآوران هینا ایده به روز رسانی شد.
وب سایت پارک علم و فناوری کردستان با مشارکت شرکت نوآوران هینا ایده به روز رسانی شد. از نکات برجسته در این طراحی جدید، رسپانسیو بودن سایت است. بخشی از نمای وب سایت جدید در عکس زیر قابل مشاهده است.