دیدار مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دکتر رادفر) در امور بانوان از شرکت نوین پرداز ژیرو
 
دیدار مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بانوان از شرکت نوین پرداز ژیرو و تقدیر از مدیر عامل شرکت
خانم دکتر رادفر، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بانوان، در جریان سفر خود به سنندج از شرکت نوین پرداز ژیرو به عنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دیدار، و همچنین از مدیرعامل شرکت تقدیر کرد