رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک
 
رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک.
به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی وبا توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 100/103556 مورخ 1387/11/07 و سایر مقررات مربوطه، به این وسیله رتبه آن شرکت باری اجرای پروژه های فناوری اطلاعات از تاریخ صدور این گواهی نامه مشروط به تداوم شرایطی که بر اساس آن، رتبه بندی شرکت انجام شده است تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1396/04/01 اعلام می گردد
 
 

سامانه مدیریت امور پژوهشی

مدیریت آسان تمامی فعالیت‌های پژوهشی شما

امکانات سامانه

سامانه مدیریت محتوای ژیرو

ساخت ساده و سریع، سایت و پرتال‌های سازمانی

بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و فنی

بر اساس استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا

امکانات سامانه

سامانه ژیرو کنفرانس

ساماندهی یکپارچه

کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رخدادها

امکانات سامانه

سامانه مدیریت امور ادارات

وزارت آموزش و پرورش

شرکت آب و فاضلاب

صندوق بیمه کشاورزی اداره کار و امور اجتماعی اطلاعات بیشتر
COPYRIGHT © 2006-2021 Jiro. All rights reserved