شرکت نوین‌پرداز ژیرو به عنوان شرکت دانش‌بنیان تایید صلاحیت گردید.
 
شرکت نوین‌پرداز ژیرو، توسط کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌‎بنیان، به عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تایید صلاحیت شد.
پس از نزدیک به 15 سال از فعالیت شرکت نوین‌پرداز ژیرو در حوزه طراحی، پیاده‌سازی و توسعه نرم‌افزارهای تحت وب، برای دومین بار این شرکت براساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه، در تاریخ 99/12/06 جزو «فهرست شرکت‌ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانونی» به مدت 3 سال و به عنوان شرکت دانش‌بنیان تولیدی نوع 2 تایید صلاحیت گردیده است.