هفته پژوهش مبارک
 
شرکت نوین پرداز ژیرو هفته پژوهش را به تمامی پژوهشگران و بخصوص مشتریان خود تبریک می‌گوید.