طراحی سامانه تحت وب "نیاز آبی گیاهان کشور" توسط شرکت نوین‌پرداز ژیرو
 
همکاری شرکت نوین‌پرداز ژیرو و مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، با توجه به نیاز این مؤسسه برای طراحی نرم‌افزار آبیاری گیاهان کشور
مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد، طی قراردادی مبنی بر "طراحی و پیاده‌سازی سامانه نرم‌افزاری نیاز آبیاری گیاهان کشور" رسما به لیست مشتریان شرکت نوین‌پرداز ژیرو پیوست.
هدف از طراحی این سامانه مدیریت الگوی کشت و بیمه محصولات کشاورزی می‌باشد. که با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت نوین پرداز ژیرو انجام خواهد شد.
این قرار داد که در تاریخ 98/09/11 به امضای طرفین درآمده‌است، با استفاده از اطلاعات گیاهی و هواشناسی مناطق مختلف، نیاز آبیاری گیاهان را در سطح کشور محاسبه می‌کند و در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در نهایت کشاورزانی که مطابق دستور این سامانه آبیاری داشته باشند و از این سیستم استفاده نمایند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
این سامانه باعث ایجاد بهره‌وری و سرعت تبادل اطلاعات و تجزیه و تحلیل هرچه بهتر داده‌ها در بخش کشاورزی می‌شود.