بازدید مدیرکل مرکز توسعه روستایی یکپارچه آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP) و مدیر آموزش این نهاد بین‌المللی، از سامانه جامع بیمه کشاورزی
 
ارائه نحوه عملکرد سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی توسط اعضای هیئت مدیره این سازمان به کارشناسان بازدیدکننده
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز 29 آبان ماه 98 در محل سالن اجتماعات این سازمان، گزارش جامعی از فعالیت‌های بیمه کشاورزی و قابلیت‌های دیجیتال در جهت توسعه پوشش حمایتی بیمه کشاورزی در کشور توسط آقایان مهندس تورج سعیدی و مهندس ابراهیم حسن‌نژاد ارائه و از بخش‌های مختلف سامانه جامع بیمه کشاورزی بازدید شد.
شایان ذکر است مدیرکل مرکز توسعه روستایی یکپارچه آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP) به همراه مدیر آموزش این نهاد بین‌المللی مرتبط با فائو (FAO)، پس از بازدید از سامانه جامع بیمه کشاورزی، پیشرفت‌های نظام بیمه کشاورزی ایران در حوزه دیجیتال را در سطح کشورهای جهان کم نظیر خواند.