روز برنامه‌نویس مبارک!
 
برنامه نویسان عزیز! روز جهانی شما مبارک!